Üye ol Üye Girişi

Üyelik

Aday, Platformda herhangi bir kişiye ait bilgileri kullanarak taklit hesap açamaz. Başvuru süreçlerinde measurement iletilen kişisel verileri ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşmayacağınızı taahhüt edersiniz. Aday, „Üyeliği Tamamla“ „Facebook ile Üye Ol“ veya benzeri ifadeleri tıklayarak, kaydolarak, erişimde bulunarak veya hizmetlerimizi kullanarak, Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş („Şirket“) ile hukuki olarak bağlayıcı bu Hizmet Sözleşmesi’ni („Sözleşme“) akdetmiş olur. İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

Üye ol

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Organik Ürünler

Teknosa, programın geçerli olduğu mağazaları, satış kanallarını, program seviyelerini, seviyelere özel veya genel hizmetleri, kampanya avantajlarını ve koşullarını farklı şekillerde belirlemekte, değiştirmekte ve/veya iptal etmekte serbesttir. TeknoClub Programı, üyelerin 18 yaşın üzerinde ve Türkiye’de yaşayan gerçek kişiler olduğunu kabul eder.

  • Sitemizden üyeliğini iptal ettiğin takdirde bizimle paylaştığın tüm bilgiler silinmiş olur.
  • İmha talebinizi hakkında hangi yöntemin uygun olduğunu somut olayın koşullarına göre değerlendireceğiz.
  • Çerez Politikası ve Aydınlatma metnimize adresimizden ulaşabilirsiniz.

Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş., 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 19. maddesi gereği, işarayanlardan helloçbir ücret ve menfaat talep etmeyen bir kurum olup, Türkiye İş Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak 09.01.2020 tarihli, 164 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir. İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Sözleşmeler ile, net uygulamaları, mobil uygulamalar ile, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, (örn. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar) ve Iilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır. Yukarıda sayılan kişisel verileriniz basılı formlar aracılığıyla veya tarafınızca beyan edilen kartvizit vb.

Üye Ol

Bizim de bu metin doğrultusunda amacımız, sizleri kişisel verilerinizin nasıl toplanacağı ve işleneceği hususlarında tam bir bilgi sahibi yapmak ve haklarınızın tarafınıza hatırlatılmasını sağlamaktır. Taraflar, Kanal D’ ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının ve ticari defter ve belgelerin tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir münhasır delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. Üye, Kanal D kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeliğin sonlandırılması halinde, kişisel verilere ilişkin işleme amaçlarının sona ermesi, işbu Sözleşme’nin ifası için kişisel verilerin gerekli olmaması ve mevzuat tarafından saklanması veya depolanması öngörülmediği durumlarda Üye’ye ait kişisel veriler ile birlikte diğer sair veriler Kanal D veri tabanlarından silinir. Üye’nin alenileştirdiği kişisel verilerini Kanal D, Üye’den açık rıza almaksızın işleyebilir, saklayabilir ve üçünü kişilere aktarabilir. 6.1 Üye tarafından İnternet Sitesi’ne üye olurken ATAŞ’a sağlanan kişisel veriler, ATAŞ tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmekte, güvenliğinin sağlanmakta ve korunmaktadır.

Kanal D, Üye’lerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, İnternet Sitesi’nin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik bahsegel giriş çalışmalarda Üye’lerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Kanal D, Üye’nin Portal Hizmetleri’ni alırken İnternet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

Sürahiler Ve Karaflar

4.8 Üye’nin İnternet Sitesi üzerindeki hesabına erişmek ve işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı advertı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun dimension ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz. Aynı şekilde işveren müşteriye aktardığımız normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterseniz bu talebinizi Şirket’imize iletebilirsiniz. Biz talebinizi değerlendirirken, söz konusu üye işveren ile hizmet sözleşmemizin devam ediyor olması halinde üye işverene de bu talebi ileteceğiz.

üye, program üyeliğinden yararlanmasını sağlayan iletişim aracının, pazarlama kanalının, iletişim bilgilerinin veya ileride devreye alınabilecek kart harici aracın kaybolması, çalınması halinde, bu durumu çağrı merkezine bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan üye sorumludur. eight.eight Sanal Ortam Bayi oyun kanallarında bulunan yazılı, resimli, sesli grafik içeren veya içermeyen tüm materyallerin her türlü kullanım hakkını saklı tutar. Bu hallerde Sanal Ortam Bayi’nin uğrayacağı zarar sebebi ile üyeye rücu etme, tazminat ve yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. 2.eleven ’ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Colin’s ve/veya Eroğlu iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini kabul, beyan ve kabul eder. Üye aksini noter aracılığı ile bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Colin’s ve/veya Eroğlu iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Colin’s ve/veya Eroğlu iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini noter aracılığı ile bildirmediği sürece Colin’s ve/veya Eroğlu iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile web, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

Montaj Ve Bakım Ürünleri

İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir. Şirketimiz, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir. Üye’nin, üyelik kaydı yapmasıÜye’nin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme,Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. 3.1.16.Şirketinternet sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının/Üye’nin, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.

Üyeler söz konusu veri paylaşımı konusunda Referans kişilerine karşı veri sorumlusu sıfatsıyla sorumludur ve KVKK uyarınca “veri sorumlusu” sıfatı sebebiyle Üyelerinin, referans kişilerine ait bu bilgileri Yenibiriş paylaşmadan önce, ilgili kişileri KVKK’ya uygun bir şekilde bilgilendirme ve açık rızalarını alma yükümlülüğü bulunmaktadır. 50 yılı aşkın birikimiyle, 13 ülkede, 1000’den fazla mağazası ve sixty five bini aşan çalışanı ile yıllık ortalama 2.1 milyar ziyaretçisine hizmet veren MediaMarkt-Saturn Perakende Grubu’na bağlı MediaMarkt, dünya markalarını Alman uzmanlığı ve uygun fiyatlarla müşterilerine sunuyor.

İnternet sitesi ve diğer dijital portaller üzerinden bu veriler çerezler aracılığı ile toplanır. Çerezler üzerinden toplanan veriler Üye verileri ile eştleştirilmez. ATAŞ markası ve logosu, İnternet Sitesi ve mobil uygulamanın tasarımı, yazılımı, alan advertı ve bunlara ilişkin olarak ATAŞ tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, emblem, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile ATAŞ’ın mülkiyetindedir. Üye, ATAŞ’ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını ATAŞ’ın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, İnternet Sitesi’nin veya uygulamanın bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda DP’nin izni olmaksızın kullanamaz.

C) Veri̇leri̇n Korunmasi

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Hizmet Koşullarının herhangi bir kısmı uygulanamaz hale gelirse Hizmet Koşullarının diğer herhangi bir kısmı bundan etkilenmeyecek ve geri kalan hükümler tamamen yürürlükte kalacaktır. Herhangi bir maddenin/fıkranın tamamının veya bir kısmının geri kalan kısmı geçerli kılacak şekilde bölünebilmesi mümkünse madde o şekilde yorumlanacaktır. Bunun yerine, maddenin düzeltilip maddenin/fıkranın asıl anlamına kanunların izin verdiği ölçüde benzeyecek bir şekilde yorumlanacağını Üye peşinen kabul etmiştir. Zaman zaman işbu İnternet Sitesinden yapılan herhangi veya belirli bir alışverişte geçerli olmak üzere promosyon kodları da sunulabilir. İndirim kodları kullanım şart ve kurallarına bağlı olarak yalnıza işbu internet sitesinde yapılan alışverişlerde geçerlidir.